Odyometri
22 Şubat 2022

Uzman hekim tarafından endikasyonu belirlenmiş hastaların, işitsel değerlendirmelerinin yapıldığı birimdir.

Yapılan Testler:
Yenidoğan Odyometri           : TEOAE ve AABR testleri.
Yetişkin Odyometri                 : Saf ses odyometrisi
Konuşma Odyometrisi
Timpanometrik İnceleme
Akustik Refleks Ölçümleri